Besplatna android ADAS aplikacija za mobilne telefone – osnovne informacije o Antidoping agenciji Republike Srbije, aktuelne vesti iz oblasti sprečavanja dopinga u sportu, aktuelna lista zabranjenih supstanci (koja se može pretraživati), formulari mišljenja o leku i mišljenje o suplementu (pretraga po supstancama), pristup ADAMS bazi koju sportisti iz regitrovane test grupe koriste, pristup osnovnim informacijama o izuzeću za terapeutsku upotrebu i formular za njegovo popunjavanje.

http://www.adas.org.rs/android-aplikacija-adas-za-sportiste/