Džet Ski savez Srbije je 09. novembra 2015. godine potpisao dva Sporazuma o saradnji – jedan sa vodećom institucijom za sport u RS, Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i sa Spasilačkim savezom Srbije.

Sporazumi su proizašli iz želje i potrebe za unapređivanjem i afirmacijom aktivnosti Džet Ski i Spasilačkog saveza Srbije, a koje su u vezi sa nastavno–naučnim i istraživačkim radom Fakulteta.

Saradnja dve usko povezane sportske grane – džet ski i spasilačkog sporta, ima jasne i konkretne zadatke koji se odnose na izgradnju i podizanje nivoa svesti o prevenciji utapanja i pružanju adekvatne pomoći i pravilnom i bezbednom upotrebom skutera za vodu za potrebe spašavanja u uslovima visoke vode i za vreme sportskih takmičenja, sa kojima su se sporazumne strane više puta susrele.

Shodno tome, održan je i promotivno-pokazni kurs na kom su se članovi Džet Ski i Spasilačkog saveza Srbije bliže upoznali sa aktivnostima druge sportske grane, pri čemu su članovi Spasilačkog saveza Srbije imali i jednodnevnu obuku u upravljanju skuterom za vodu. Ova akcija je bila uvod u buduće aktivnosti sporazumnih strana, sa čijom realizacijim će se intenzivnije krenuti na proleće.

U cilju školovanja i usavršavanja kadrova Džet Ski saveza Srbije, u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Dekan Fakulteta, prof. dr. Vladimir Koprivica i Predsednik Džet Ski saveza Srbije, Veljko Šukalo, potpisali su Sporazum o saradnji.

Sporazumom će se bliže utvrditi oblici saradnje sporazumnih strana, koje će se realizovati kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti na promociji džet ski sporta i korišćenju džet ski-ja kao rekvizita u rekreaciji, zajedničko učešće u projektima istraživačkog karaktera, unapređivanje postojećih materijalno-tehničkih uslova, razmena stručnih informacija, publikacija, literature, itd.

Planiranje i rad na zajedničkim aktivnostima počinje odmah po završetku 4. Međunarodnog sajma sporta, kada će sporazumne strane usaglasiti svoje redovne aktivnosti sa aktivnostima koje su predmet Sporazuma.